หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ต.ค. 2566    แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2568 10
  2 ก.ย. 2566    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 11
  3 มี.ค. 2564    ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 1 201
  2 ก.ค. 2563    การแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 189
  29 พ.ค. 2563    การแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) 177
  2 เม.ย. 2563    ประกาศ ก.จ ก.ท. และ อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 184
  18 มิ.ย. 2562    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 188
  18 มิ.ย. 2562    แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 172
  18 มิ.ย. 2562    แผนพัฒนาบุคลากร 184
  26 มิ.ย. 2561    การปรับปรุงแผนใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561-2563) 181

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1406646 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน