หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 ประวัติความเป็นมา

เดิมเป็นตำบลโคกพระเมื่อปี พ.ศ. 2522 ได้มีตัวแทนผู้ใหญ่บ้านกลุ่มศรีสุขประกอบด้วยหมู่ที่ 1 - 12 ได้ทำเรื่องขอแยกตำบลเป็นตำบลหนองแคนแต่ปรากฏว่าที่ประชุมกลุ่มศรีสุขมีมติให้เป็นตำบลศรีสุขเพราะบ้านศรีสุขเป็นหมู่บ้านที่อยู่ศูนย์กลางและมีพระเกจิอาจารย์ที่เคารพนับถืออยู่ที่บ้านศรีสุขจึงได้ตั้งชื่อเป็นตำบลศรีสุข ตั้งแต่ปีพ.ศ.2522 จนถึงปัจจุบัน

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1410986 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน