หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีสุข
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  28 มี.ค. 2567    คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี 2567 14
  28 มี.ค. 2567    คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดเก็บรายได้กองคลัง อบต.ศรีสุข 14
  28 มี.ค. 2567    คู่มือมาตรฐานการให้บริการ งานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ศรีสุข 9
  28 มี.ค. 2567    คู่มือมาตรฐานการให้บริการกองช่าง 6
  25 มี.ค. 2567    การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ของ อบต.ศรีสุข 9
  28 ธ.ค. 2566    รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA)ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9
  22 ธ.ค. 2566    ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 15
  20 พ.ย. 2566    แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 129
  6 ต.ค. 2566    รายงานสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6
  22 มิ.ย. 2566    ทะเบียนหนังสือรับ เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 98

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1414578 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน