หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 ม.ค. 2567    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 13
  15 ม.ค. 2567    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 9
  15 พ.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบศรีสุข เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ 2567 4
  29 มิ.ย. 2566    วารสารประชาสัมพันธ์ เปิดรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 49
  27 มี.ค. 2566    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 46
  31 ม.ค. 2566    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตําบลศรีสุข อําเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม 56
  31 ม.ค. 2566    ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. 2566 45
  21 ธ.ค. 2565    แผนที่ตำบลศรีสุข 49
  1 พ.ย. 2565    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 47
  12 พ.ย. 2563    สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 200

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1406655 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน