หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน และ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 59
  16 มี.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 46
  11 มี.ค. 2565    ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.ศรีสุข 72
  9 ก.พ. 2565    ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต พนักงานส่วนตำบล 53
  9 ก.พ. 2565    ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 65
  5 ม.ค. 2565    แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 55
  22 ธ.ค. 2564    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 73
  22 ธ.ค. 2564    รายงานการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 60
  27 ต.ค. 2564    รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2564 65
  19 เม.ย. 2564    ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต 79

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1253430 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน