หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีสุข
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 มิ.ย. 2565    ข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2565 27
  9 มิ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2565 37
  9 มิ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาฯประจำปีงบประมาณ2565สำนักปลัด 35
  9 มิ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างเครื่องดื่มและของสมมนาคุณโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2565า 33
  25 พ.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ 43
  25 พ.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบาก หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
  25 พ.ค. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
  10 พ.ค. 2565    สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 55
  29 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 65
  29 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 (วงรอบ 6 เดือน) 75

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1253415 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน