หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ศรีสุข
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 พ.ย. 2566    แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 17
  22 มิ.ย. 2566    ทะเบียนหนังสือรับ เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ 85
  12 พ.ค. 2566    ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 หลังจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 65
  1 ธ.ค. 2565    แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565 ) 67
  6 ต.ค. 2565    ประกาศรายรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 61
  3 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 72
  24 มิ.ย. 2565    ข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา พ.ศ.2565 118
  9 มิ.ย. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2565 125
  9 มิ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายโครงการฝึกอบรมสัมมนาฯประจำปีงบประมาณ2565สำนักปลัด 130
  9 มิ.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างเครื่องดื่มและของสมมนาคุณโครงการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2565า 124

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1353923 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน