หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.66-70
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ส.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 3/2566 49
  20 ก.ค. 2566    การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 41
  31 ม.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 61
  14 ธ.ค. 2565    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2565 55
  24 ก.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 65
  20 ก.ย. 2564    รายละเอียดโครงการพัฒนา 2566-2570 169
  20 ก.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประกาศใช้ 185
  20 ก.ย. 2564    การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570) 153
  13 ก.ค. 2563    แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 184
  5 พ.ย. 2562    กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 147

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1339688 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน