หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 ประกาศราคากลาง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 เม.ย. 2566    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีสุข หมู่ที่ 3 52
  11 เม.ย. 2566    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขมิ้น หมู่ที่ 12 46
  11 เม.ย. 2566    ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดสามัคคี หมู่ที่ 24 44
  11 เม.ย. 2566    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองแคน หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 48
  11 เม.ย. 2566    ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแคน หมู่ที่ 20 56
  10 ก.ย. 2564    ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านลาดสมบูรณ์ ม.18 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 224
  13 ส.ค. 2564    ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอบต.ศรีสุข ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 219
  30 ก.ค. 2564    ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดบูรพา หมู่ที่ 13 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 194
  30 ก.ค. 2564    ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 218
  30 ก.ค. 2564    ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดเจริญ หมู่ที่ 22 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 231

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1353850 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน