หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 พ.ย. 2566    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 6
  31 ต.ค. 2566    แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25
  2 ต.ค. 2566    ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2567 31
  6 ก.ย. 2566    QR Code หนังสือประมวลองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (Work Manual) การปฏิบัติงานของอนุกรรมการฝ่ายจัดทำน้ำอภิเษก กระทรวงมหาดไทย ในรูปแบบ E-book 38
  10 ก.ค. 2566    ประกาศใช้ขัอบัญญัติ อบต.ศรีสุข เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 49
  12 พ.ค. 2566    งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 หลังจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 59
  1 พ.ค. 2566    รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประเภทอำนวยการท้องถิ่นที่ว่าง 67
  24 เม.ย. 2566    หมายเลขติดต่อ อบต.ศรีสุข และ หมายเลขภายใน อบต.ศรีสุข 57
  20 เม.ย. 2566    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่2) 48
  19 เม.ย. 2566    ประกาศโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 44

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1353851 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน