วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2566
จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อซื้อเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการตามโครงการ พัฒนาเด็กเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเวที และเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง รื้อถอน ตามโครงการพัฒนาเด็กเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตกแต่ง และจัดสถานที่ พิธีเปิด-ปิด ตามโครงการพัฒนาเด็กเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อโล่รางวัล ตามโครงการพัฒนาเด็กเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมรถกู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๑๖ มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเอกสาร (กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า/จราจร ในโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 - วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวั